Чт, 13.05.2021, 14:42
Вітаю Вас Гость | RSS

Зерна: наука, освіта, культура

Меню сайту
Категорії розділу
Культура [56]Наука [33]
Наукові досягнення
Освіта [63]
Новини освіти
Туризм [16]
Цікаві місця, враження, рекомендації
Комп'ютер [37]
Все що стосується комп'ютерів
Різне [86]
Всяка всячина
Курйози [15]
Незвичайне
Україна [79]
Досягнення, цікавинки
Економіка [71]
Новини економіки України та закордону
Здоров’я [36]
Здоров’я, життя, лікування ...
Новини сайту [44]
Новини сайту "Зерна"
Зарубіжні новини [31]
Політика [136]Київ [15]
Київські новини
Спорт [32]Земля, екологія. [9]
Держава [0]

Дисципліна "Електронне врядування", основна сторінка

Електронне врядування.

Сучасні інформаційні технології відіграють дедалі важливішу роль у системі державного управління розвинутих країн.
Постає завдання трансформування державного управління з метою пристосування його до вимог інформаційного суспільства та інформаційної ери.
Урядова влада повинна бути дієвою.
В наш час можливості влади залежать від наявності у її системі відповідного ефективно дієвого механізму як реальної організаційної сили, опанувавши яку, влада починає управляти суспільними процесами держави.
Електронне врядування можна розглядати як засіб, за допомогою якого організовується державне управління на основі електронних технологій обробки, передачі й поширення інформації, надання послуг державних органів усіх гілок влади всім категоріям громадян.

Теми практичних робіт.

Презентація першої лекції у PDF форматі.

Завдання для практичних робіт.

Питання для підготовки до тестування.

Рекомендовані теми творчих робіт.

Вимоги до оформлення та змісту творчих робіт на сторінці http://zerna.at.ua/index/zagaln_rekomend/0-9
 

Основні нормативно-правові документи

  1. Закон України "Про електронний цифровий підпис” вiд 22 травня 2003 року № 852-IV. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http: // www.rada.gov.ua.
  2. Закон України "Про електронні документи та електронний документообіг” вiд 22 травня 2003 року № 851-IV. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http: // www.rada.gov.ua.
  3. Закон України "Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки” вiд 09.01.2007 № 537-V, [Електронний ресурс] – Режим доступу: http: // www.rada.gov.ua.
  4. Про Стратегію сталого розвитку “Україна – 2020” : указ Президента України від 12 січ. 2015 р. № 5/2015 // Офіц. вісн. України. – 2015. – № 4.
  5. Про схвалення Концепції розвитку системи електронних послуг в Україні Кабінет Міністрів України; Розпорядження, Концепція, Перелік від 16.11.2016 № 918-р

Методичні та дидактичні матеріали для виконання практичних завдань.

1. Методичні рекомендації до практичних занять з курсу: «Інформаційна політика в Україні» / Уклад.: С.А.Чукут, Т.В.Джига. – К.: Вид-во НАДУ, 2007. – 36 с.
2. Методичні рекомендації до самостійної роботи з теми: «Електронне врядування» / Уклад.: С.А.Чукут. – К.: Вид-во НАДУ, 2007. – 48 с.
3.Чукут С.А., Джига Т.В. Опорний конспект лекцій з курсу «Інформаційна політика в Україні». – К.: Вид-во НАДУ, 2007. – 72 с.
 

Список рекомендованої літератури.

 

Основна:

 

  1. Електронне урядування в Україні: аналіз та рекомендації. Результати дослідження / О. А. Баранов, І. Б. Жиляєв, М. С. Демкова; за ред. І. Г. Малюкова. - К. : Поліграф-Плюс, 2007. - 254 с. : Табл. - ISBN 978-966-611-559-4
  2. Клімушин П. С., Серенок А. О. Електронне урядування в інформаційному суспільстві: монографія /; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. - Х. : ХарРІ НАДУ "Магістр", 2010. - 312 с. - Бібліогр.: с. 298-308 (147 назв). - ISBN 978-966-390-059-9
  3. Клименко І.В., Линьов К.О. Технології електронного урядування: навч. посіб. / - К. : Центр сприяння інституц. розв. держ. служби, 2006. - 192 с. - (Б-ка молодого держ. службовця). - ISBN 966-8918-07-X
  4. Методичні рекомендації до самостійної роботи з теми: «Електронне врядування» / Уклад.: С.А.Чукут. – К.: Вид-во НАДУ, 2007. – 48 с.

 

 

Додаткова:

1. Бугай С., Афанасьєва Л., Лисак Н., Макеєва Т. Інформаційно-комунікаційна система державного управління регіональною політикою як складова "електронного уряду” // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Інформація, аналіз, прогноз – стратегічні важелі ефективного державного управління”, 1-2 червня 2006 р., Київ [Електронний ресурс] – Режим доступу: http: // www.ecsor.com.ua/?pid=5623003&id=4&sid=41
2. Вершинин М. "Электронное правительство" в XXI веке. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http: // www.pr-news.spb.ru/publicat/.
3. Всесвітній саміт з питань інформаційного суспільства (Женева 2003 – Туніс 2005). Підсумкові документи. – К.: ДП "Зв’язок”, 2006. – 19 с.
4. Глобальная инициатива по преодолению информационного неравенства. (ООН) [Електронний ресурс] – Режим доступу: http: // www.e-government.ru/pub/pravo/985430332.html
4. Граждане как партнеры. Руководство ОЭСР по информированию, консультациям и активному участию общества в разработке политического курса / М.Гремберг / Пер. с англ. – М.: Издательство "Весь мир”, 2002. – 120 с.
5. Декларация о европейской политике в области новых информационных технологий (Будапешт, 6 - 7 мая 1999 года) [Електронний ресурс] – Режим доступу: http: // www.telecom-media.com.ua/dosie/
6. Декларация о европейской политике в области новых информационных технологий (Будапешт, 6 - 7 мая 1999 года) [Електронний ресурс] – Режим доступу: http: // www.telecom-media.com.ua/dosie/
7. Дрожжинов В., Штрик А. Электронное правительство информационного общества [Електронний ресурс] – Режим доступу: http: // www.pcweek.ru/year2000/n15/cp1251/strategy/index.htm
8. Закон України "Про електронний цифровий підпис” вiд 22 травня 2003 року № 852-IV. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http: // www.rada.gov.ua.
9. Закон України "Про електронні документи та електронний документообіг” вiд 22 травня 2003 року № 851-IV. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http: // www.rada.gov.ua.
10. Закон України "Про інформацію” від 2 жовтня 1992 р. №2657-XII, із змінами [Електронний ресурс] – Режим доступу: http: // www.rada.gov.ua.
11. Закон України "Про національну програму інформатизації” від 4 лютого 1998 року N 74/98-ВР (Із змінами, внесеними згідно із Законом N 2684-III ( 2684-14) від 13.09.2001, ВВР, 2002, N 1, ст.3 ) [Електронний ресурс] – Режим доступу: http: // www.rada.gov.ua.
12. Закон України "Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки” вiд 09.01.2007 № 537-V, [Електронний ресурс] – Режим доступу: http: // www.rada.gov.ua.
13. Закон України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації” від 23 вересня 1997 р. №539/97-ВР, із змінами [Електронний ресурс] – Режим доступу: http: // www.rada.gov.ua.
14. Концепция движения Москвы в информационное общество [Електронний ресурс] – Режим доступу: http: // www.iis.ru/moscow/infosoc/concept.ru.html
15. Концепция федеральной целевой программы "Развитие информатизации в России на период до 2010 года" [Електронний ресурс] – Режим доступу: http: // www.iis.ru/library/isp2010/isp2010.ru.html
16. Кошкин А.Н. Проект "электронного правительства": мировой опыт и российские перспективы. Государство и "информационная революция" //«Проблеми подолання "цифрової нерівності” у Росії і країнах СНД». Матеріали міжнародного семінару. - Москва. – 2000. – 156 с.
17. Наказ Державного комітету зв’язку та інформатизації України "Про внесення змін та доповнень до Переліку інформаційних та інших послуг електронної інформаційної системи "Електронний Уряд” від 27 липня 2004 року № 167 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http: // www.rada.gov.ua.
18. Наказ Державного комітету зв’язку та інформатизації України "Про затвердження Переліку і Порядку надання інформаційних та інших послуг з використанням електронної інформаційної системи ”Електронний Уряд” від 15 серпня 2003 року № 149 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http: // www.rada.gov.ua.
19. Окинавская Хартия Глобального Информационного Общества (G8). [Електронний ресурс] – Режим доступу: http: // www.iis.ru/events/okinawa/charter.ru.html
20. Порядок інформаційного наповнення та технічного забезпечення Єдиного web-порталу органів виконавчої влади / Затверджено Наказом Державного комітету інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України, Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 25 листопада 2002 р. № 327/225. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http: // www.rada.gov.ua.
21. Порядок функціонування web-сайтів органів виконавчої влади / Затверджено Наказом Державного комітету інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України, Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 25 листопада 2002 р. № 327/225. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http: // www.rada.gov.ua.
22. Постанова Кабінету Міністрів України "Про заходи щодо подальшого забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої влади" від 29 серпня 2002 р. № 1302. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http: // www.rada.gov.ua.
23. Постанова Кабінету Міністрів України "Про заходи щодо створення електронної інформаційної системи "Електронний Уряд" від 24 лютого 2003 р. № 208. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http: // www.rada.gov.ua.
24. Постанова Кабінету Міністрів України "Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади” від 4 січня 2002 р. № 3 із змінами [Електронний ресурс] – Режим доступу: http: // www.rada.gov.ua.
25. Почепцов Г.Г., Чукут С.А. Інформаційна політика та зв’язки з громадськістю. Опорний конспект до дистанційного курсу. – К., 2004. – 98 с.
26. Почепцов Г.Г., Чукут С.А. Інформаційна політика та зв’язки з громадськістю. Опорний конспект до дистанційного курсу. – К., 2004. – 98 с.
27. Тоффлер А. Третя хвиля // Сучасна зарубіжна соціальна філософія. Хрестоматія: Навч. посібник / Упоряд. В. Лях. –К.: Либідь, 1996. – 384 с.
28. Указ Президента України "Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій” від 20 жовтня 2005 року № 1497/2005. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http: // www.rada.gov.ua.
29. Участь громадян у прийнятті державних рішень. Нормативно-правові акти, що регулюють відносини у сфері інформації, комунікації влади та громадськості / Український незалежний центр досліджень: Упорядники Н.В.Окша, Д.В.Войтенко, Т.О.Бабенко. – К., 2006. – 172 с.

 

 

 

Інтернет ресурси.

Електронне урядування

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пошук
Календар
«  Травень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Міні-чат
Форма входу
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Зареєстрованих: 0

Усі права захищені. Copyright Сайт "Зерна" © 2021
Безкоштовний хостинг uCoz