Нд, 27.05.2018, 06:52
Вітаю Вас Гость | RSS

Зерна: наука, освіта, культура

Меню сайту

Каталог статей

Головна » Статті » Держава » Україна

На захисті майнових прав
Первинним правовстановлюючим документом на садовий будинок (так як і на будь-який інший тип об’єкту нерухомого майна) є свідоцтво про право власності. Видачі такого свідоцтва передує виготовлення необхідної технічної документації.
Слід наголосити, різницею між садовим будинком та житловим є цільове призначення земельної ділянки, на якій він побудований. Крім того, нормативно визначено, що житловий будинок призначений для постійного проживання з правом реєстрації місця проживання – прописки (в житловому будинку наявна загальна та житлова площа), в свою чергу, садовий будинок – для тимчасового, сезонного проживання без права реєстрації місця проживання (в садовому будинку наявна загальна площа та основна).
Для оформлення технічної документації (технічного паспорту) на садовий будинок власнику (або уповноваженій особі) слід звернутись до місцевого бюро технічної інвентаризації (на території Бородянського району – це комунальне підприємство Київської обласної ради «Бородянське бюро технічної інвентаризації») та подати заяву встановленого зразка на проведення основної технічної інвентаризації садового будинку. Підставою для виготовлення технічної документації є довідка садівницького товариства також встановленого зразка, в якій вказується прізвище, ім’я та по-батькові власника садового будинку; дату, номер та назву органу, що виділив земельну ділянку у власність; точну юридичну адресу – найменування області, району, території сільської/селищної ради (на землях якої знаходиться садівницьке товариство); розмір земельної ділянки, відведеної фізичній особі під садівництво; наявність будівель та споруд з обов’язковим посиланням на дату проведення такої забудови; також зазначається факт відсутності заборони та прав третіх осіб на вказаний об’єкт нерухомого майна. Довідка видається за підписом голови садівницького товариства та головного бухгалтера (в разі наявності останнього) за закріплюється відтиском печатки товариства. Звертаємо Вашу увагу – відповідальність за достовірність даних, вказаних в довідці, несе особисто голова садівницького товариства.
Додатково також подаються наступні документи – копія державного акту про право власності на земельну ділянку (в разі наявності такого) та у випадку, якщо такий акт старого зразка – додатково копію довідки про присвоєння земельній ділянці кадастрового номеру; копія членської книжки власника земельної ділянки (відповідно – і члена садівницького товариства) як доказ членства в товаристві; та копія паспорту і довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, що необхідні для ідентифікації власника садового будинку як фізичної особи.
Наведений вище перелік документів обов’язковий для власників садових будинків, що побудовані до кінця 2009 року. На садові будинки, побудовані протягом 2010-2011 років, додатково слід подати наступні документи – копія дозволу інспекції архітектурно-будівельного контролю на виконання будівельних робіт та проектну документацію на будинок, складену та затверджену відповідно до вимог чинного законодавства. Така документація також необхідна для введення садового будинку в експлуатацію, про що буде описано нижче.
Подавши заяву з необхідним пакетом документів та сплативши попередньо встановлену суму авансу на виконання робіт, спеціалісти БТІ приступають до виконання інвентаризаційних робіт. Вони полягають в наступному: перш за все, технік з інвентаризації нерухомого майна (як штатний працівник БТІ) вивчає подані документи, виїжджає на об’єкт, де проводиться обстеження та обмір садового будинку, господарських будівель, надвірних споруд, земельної ділянки, при обмірі та обстеженні технік визначає параметри складових елементів будівель та споруд, матеріали, що були використані при будівництві, рік побудови (не раніше, ніж фізичній особі було виділено земельну ділянку під садівництво та вона стала членом відповідного садівницького товариства). При проведенні обстеження та обміру законом передбачена обов’язкова присутність власника об’єкту або його уповноваженого представника, зі слів якого фіксуються наведені вище факти.
На підставі проведених обмірів та обстежень формується інвентаризаційна справа на садовий будинок та виготовляється копія технічного паспорту, яка в народі має назву «технічний паспорт», хоч фактично технічним паспортом є інвентаризаційна справа, що залишається на постійному зберіганні в архіві БТІ, а документ, що видається замовнику на руки, - є копією технічного паспорту. Конкретні функції техніка та документи, що формуються в електронному вигляді та на паперових носіях, описані в Інструкції про порядок проведення інвентаризації об’єктів нерухомого майна, затвердженої наказом Держбуду України від 24 травня 2001 року за № 127 (з наступними змінами та доповненнями). Спеціалісти БТ при проведенні інвентаризаційних робіт забезпечуються спеціальними технічними засобами (лазерними пристроями для вимірювання відстаней), необхідною комп’ютерною технікою, спеціалізованими програмними продуктами (програмні комплекси: ПК «PlanBuilder», МПК «Оцінювач» та ін.), тому якість та точність виконаних робіт завжди перебуває на високому рівні.
Вартість інвентаризаційних робіт встановлюється на підставі затверджених Київською обласною радою тарифів на роботи та послуги БТІ та Збірника норм часу на роботи та послуги, що виконуються бюро технічної інвентаризації України, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 21 листопада 2003 року за № 198 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 лютого 2004 року за № 188/8787. При отриманні готової технічної документації замовник оплачує решту вартості інвентаризаційних робіт (за мінусом попередньо сплаченого авансу).
Звертаємо Вашу увагу, вартість інвентаризаційних робіт кожного об’єкта нерухомого майна (в тому числі садового будинку) завжди буде різною, оскільки залежить від площу об’єкту, кількості господарських будівель та споруд, площі земельної ділянки та інших чинників.
Термін проведення інвентаризаційних робіт в загальному становить 1 (один) місяць, проте в залежності від рівня завантаженості БТІ та складності конкретного об’єкта нерухомого майна такий термін може бути збільшено на підставі відповідного розпорядчого акту керівника.
Після отримання готової технічної документації на садові будинки, побудовані до 05 серпня 1992 року (а відповідно – такі не підлягають здачі в експлуатацію), власник звертається до відділу архітектури та містобудування місцевого органу державної виконавчої влади – Бородянської районної державної адміністрації для отримання архітектурного висновку (заключення, звіту, тощо) про відповідність збудованого об’єкта державним будівельним нормам, стандартам та правилам. На підставі виготовленого технічного паспорту та такого висновку слід звернутись до органу місцевого самоврядування для отримання рішення про оформлення права власності на видачі відповідного свідоцтва на садовий будинок.
На підставі такого рішення слід знову звернутись до КП КОР «Бородянське БТІ» з заявою про видачу свідоцтва про право власності (до заяви додаються оригінал рішення, технічний паспорт, складений БТІ, копія паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру). На протязі 30 календарних днів та відповідно до Тимчасового положення про порядок державної реєстрації прав власності на об’єкти нерухомого майна, затвердженого наказом Міністерства юстиції України № 7/5 від 07 лютого 2002 року та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 лютого 2002 року за № 157/6445, інженерами з реєстрації прав власності БТІ здійснюється видача свідоцтва про право власності та державна реєстрація права власності на садовий будинок. Вартість такої послуги також встановлюється згідно затверджених для БТІ тарифів.
Отримавши свідоцтво про право власності, до якого підшивається витяг з Реєстру прав власності – фізична особа стає власником садового будинку як об’єкту нерухомого майна (об’єкту речових прав).
У випадку, якщо садовий будинок побудовано після 05 серпня 1992 року – такий будинок підлягатиме здачі в експлуатацію, про що свідчитиме відповідний запис на сторінці технічного паспорту «Поверховий план».
В даному випадку до отримання розпорядження про оформлення права власності власнику слід здійснити дії щодо введення такого об’єкту нерухомого майна в експлуатацію.
На сьогодні введення в експлуатацію об’єктів нерухомого майна відбувається відповідно до вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17 лютого 2011 року. Документом, що підтверджує введення в експлуатацію об’єкту є сертифікат відповідності будівельним нормам та стандартам або декларація про готовність об’єкта..
Отримавши вказаний вище сертифікат або декларацію власникам садових будинків слід звернутись до органу місцевого самоврядування для отримання рішення про оформлення права власності та видачу свідоцтва про право власності на свій садовий будинок. Пізніше в такому випадку також з зазначеними вище документами до БТІ слід подати копію документу, що підтверджує прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію, оскільки відповідно до п. 1.6 Тимчасового положення про порядок державної реєстрації прав власності на об’єкти нерухомого майна, затвердженого наказом Міністерства юстиції України № 7/5 від 07 лютого 2002 року та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 лютого 2002 року за № 157/6445, реєстрації підлягають права власності тільки на об’єкти нерухомого майна, будівництво яких закінчено та які прийняті в експлуатацію у встановленому законом порядку.
Звертаємо Вашу Увагу, часто зустрічаються випадки, коли громадяни придбали земельну ділянку (офіційно – якщо право власності на земельну ділянку оформлено, то через нотаріуса; а якщо державний акт про право власності на земельну ділянку відсутній, то шляхом вступу в садівницьке товариство замість іншого члена товариства), при цьому на даній земельній ділянці вже фактично знаходився побудований садовий будинок, право власності на який попередньо не було оформлено. Такі правочини нотаріуси посвідчували на підставі фіктивних довідок голів садівницьких товариств або сільських/селищних рад про відсутність забудов на даній земельній ділянці.
В даному випадку громадяни стають членами садівницького товариства з моменту вчинення правочину щодо купівлі-продажу, міни, дарування, успадкування земельної ділянки або з моменту припинення членства в товаристві попереднім власником земельної ділянки, а відповідно – і садового будинку. Тому фактична дата забудови садового будинку може бути до 1992 року (не повинен підлягати здачі в експлуатацію), проте юридично громадянин набув право власності на земельну ділянку, вільну від забудов, а отже – моментом завершення забудови буде дата набуття членства в садівницькому товаристві (але не раніше дати нотаріального укладення договору або набуття членства в товаристві в результаті вибуття іншого члена товариства), а це, як правило, після 1992 року. Тому в даному випадку садові будинки обов’язково підлягатимуть здачі в експлуатацію в загальному порядку. В інакшому випадку право власності доведеться визнавати в судовому порядку.
Продовження тут.
Категорія: Україна | Додав: алла1 (12.04.2011) | Автор: Алла Скоренька E
Переглядів: 1329 | Коментарі: 1 | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Пошук
Міні-чат
Форма входу
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Зареєстрованих: 0

Усі права захищені. Copyright Сайт "Зерна" © 2018
Безкоштовний хостинг uCoz